دانلود آهنگ عليرضا طليسچی سیاه

اشتراک گذاری

متن آهنگ عليرضا طليسچی سیاه

بات نیستم ناراحتی 
از اینکه جاش نیستی
خودت بگو پای کسی 
که دوست نداریش وامیستی
من جات نیستم اما زندگی همینه نامرده
منم یه روز یکی یه جایی 
ول کرده واسه همین بات نیستم
ارتباطت با قلبم خیلی وقته 
قطعه خدایی عین حقیقته
که دوست ندارمو حسی بهت نیست 
چون قلبم پیشت نیست
من کسیم که باز دوباره 
قراره بره تو رو تنهات بذاره
دست خودم نیست توی مود 
آدمی که دیگه شدم نیست
اینجوری که ما کنار هم هستیم 
چه فرقیه بین من با بغل دستیم
ما مرز بین همدیگه رو شکستیم 
برو ما خیلی وقته از همدیگه سیریم
بذار بریم اشکامونو پس بگیریم 
ما هر دوتامون یه جای دیگه گیریم برو

زده به سرت نکنه میخوای سن من شه پسرت
تا باور کنی به درد هم نمیخوریم 
به خدا تهش میبریم
ما بالاخره یه روزی سر یه چیز کوچیک چشامون تره
یاد قدیم میکنیم یاد کسی که آفتاب بهمون تابوند
یاد همون که تو گذشتمون جاموند
اینجوری که ما کنار هم هستیم 
چه فرقیه بین من با بغل دستیم
ما مرز بین همدیگه رو شکستیم 
برو ما خیلی وقته از همدیگه سیریم
بذار بریم اشکامونو پس بگیریم 
ما هر دوتامون یه جای دیگه گیریم برو

دسته بندی ها:
ارسال دیدگاه

تعداد دیدگاه ها 0