دانلود آهنگ علی زند وکیلی کنام شیران

اشتراک گذاری

متن آهنگ علی زند وکیلی کنام شیران

اجداد من هم یادشان نیست تاریخ اما یاد دارد
تاریخ ما با جوهر ذات تو

و من الواح خود را مینگارد
خود را نه تاریخ خود را پرسو جو کن

بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن
ای تو صدای بی صدایان جهان ایران
همین که حک شده
اجداد من هم یادشان نیست تاریخ اما یاد دارد
تاریخ ما با جوهر ذات تو

و من الواح خود را مینگارد
خود را نه تاریخ خود را پرسو جو کن

بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن
ای تو صدای بی صدایان جهان ایران
همین که حک شده تاریخ سرزمینم بس
قسم به نام خودت میخورم همینم بس
که تو بام کنام شیرانی

همین که روی زمین تو مینشینم بس
اگر کویری اگر گاه هیچ فرقی نیست
همین که خار و گلی در وطن بچینم بس
نه خواب رفتن نه رویای حالو آینده

به روی نقشه اگر کوچکت نبینم بس
تو کشور منو من راوی توام هر گاه
در آفرین تو شعری بیافرینم بس
همین که حک شده تاریخ سرزمینم بس
قسم به نام خودت میخورم همینم بس
که تو بام کنام شیرانی

همین که روی زمین تو مینشینم بس

دسته بندی ها:
ارسال دیدگاه

تعداد دیدگاه ها 0